PUBLIKÁCIE A CITÁCIE - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
1.01 Počet publikácií v karentovaných časopisoch v SR
1.02 Počet publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch
1.03 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu (bez autocitácií) v SR
1.04 Počet citácií v karentovaných časopisoch podľa SCI na publikácie v rámci projektu (bez autocitácií) v zahraničí
1.05 Počet ostatných citácií na publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu v nekarentovaných časopisoch

1.06 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných  vedeckých časopisoch v SR

1.07 Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných  vedeckých časopisoch v zahraničí


1.08 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v SR
1.09 Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch v zahraničí


211.10 Počet vedeckých monografií  (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky) v SR1.11 Počet vedeckých monografií (rozsah publikácie min. 3 autorské hárky) v zahraničí
1.12 Vysokoškolské učebnice vydané v SR
1.13 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah