2022-1.09 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Fico, Miroslav (100%): Files separation between the Czechoslovak republic and Hungary in the interwar period, In: 70 Studia in honorem Istvan Stipta, Károli Gáspár Református Egyetem Állam, Budapest, 2022. (v preklade Spisová rozluka medzi Československou republikou a Maďarskom v medzivojnovom období)

Štenpien, Erik (100%): Bohuslavi döntvénytár legérdekesebb határozatai (v anglickej verzií názov: The most interesting decisions of the Bohuslav decision archive, In.: 70 Studia in honorem Istvan Stipta, Károli Gáspár Református Egyetem Állam, Budapest, 2022, 433-451.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah