SPOLUPRÁCA - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Odberateľ výskumu - Dejepisný spolok v Košiciach
Adresa: Dejepisný spolok v Košiciach
pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovensko
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah