HARMONOGRAM - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Harmonogram a výstupy projektu:
Začiatok etapy
Koniec etapy
Názov etapy
01.07.2020
30.06.2021
Prípravná etapa
01.07.2021
30.06.2023
Implementačná etapa
01.07.2023
30.06.2024
Finálna syntéza výsledkov
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah