ZÁVEREČNÉ PRÁCE - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Diplomové práce:
Bc. Jakub Priščák, 24.05.2022, téma práce: Ochrana menšín v medzivojnovej Československej republike., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Bc. Radka Ďurišinová, 25.05.2023, téma práce: Versailleská mierová konferencia., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Bc. Martin Čirský, predpokladaný dátum obhajoby: 05/2024, téma práce: Systém mierových zmlúv z roku 1919 – 1920., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Laura Petraššovitšová, predpokladaný dátum obhajoby: 05/2024, téma práce: Versaileská mierová konferencia., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Bc. Marián Bučko, predpokladaný dátum obhajoby: 05/2024, téma práce: Trianonská mierová zmluva., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Bc. Radovan Nemčík, predpokladaný dátum obhajoby: 05/2024, téma práce: Trianonská mierová zmluva. vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.


Dizertačné práce:
JUDr. Dávid Pandy, PhD., 30.08.2021 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému: Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve medzivojnovej Československej republiky, ako vedecký pracovník je členom riešiteľského kolektívu.

JUDr. Lucia Pištejová, PhD., 30.08.2022 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému: Stavovské snemy v Európe a ich právna regulácia, ako vedecká pracovníčka je členkou riešiteľského kolektívu

JUDr. Dominika Kováčová, PhD., 22.08.2023, úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému: Versaillská zmluva a jej vplyv na formovanie hraníc Československej republiky, je členkou riešiteľského kolektívu

JUDr. Ivan Vaňa, PhD., 22.08.2023 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému: Formovanie slovensko-poľskej hranice v prvej polovici 20. storočia, je členom riešiteľského kolektívu.JUDr. Michal Novák, predpokladaný dátum obhajoby: 08/2026, téma práce: Účel trestov v trestnom práve Československej republiky. Školiteľ: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD,. Nie je členom riešiteľského kolektívu. Téma jeho práce z veľkej časti súvisí s problematikou projektu, keďže však projekt bude v júni 2024 ukončený, študent nebol prijatý za člena riešiteľského kolektívu.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah