ZÁVEREČNÉ PRÁCE - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Diplomové práce:
Bc. Jakub Priščák, 24.05.2022, téma práce: Ochrana menšín v medzivojnovej Československej republike., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.

Bc. Radka Ďurišinová, predpokladaný dátum obhajoby: máj/jún 2023, téma práce: Versailleská mierová konferencia., vedúci diplomovej práce: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Dizertačné práce:
JUDr. Dávid Pandy, PhD., 30.08.2021 úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému: Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve medzivojnovej Československej republiky, ako vedecký pracovník je členom riešiteľského kolektívu.

JUDr. Lucia Pištejová, PhD., 30.08.2022 úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému: Stavovské snemy v Európe a ich právna regulácia, ako vedecká pracovníčka je členkou riešiteľského kolektívu

JUDr. Dominika Kováčová, predpokladaný dátum obhajoby: 2023, téma práce: Versaillská zmluva a jej vplyv na formovanie hraníc Československej republiky. Začiatok PhD. štúdia: 2020, školiteľ: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., doktorandka je členkou riešiteľského kolektívu od 22.09.2021.

Mgr. Ivan Vaňa, predpokladaný dátum obhajoby: 2023, téma práce: Formovanie slovensko-poľskej hranice v prvej polovici 20. storočia. Začiatok PhD. Štúdia: 2020, školiteľ: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD., doktorand je členom riešiteľského kolektívu od 22.09.2021.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2023
Návrat na obsah