APLIKAČNÉ VÝSTUPY - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Antické paradigmy a Trianonská zmluva (termín: 22.03.2022)

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Abovsko-Turnianska župa na prelome storočí a vplyv uhorskej právnej úpravy na ich potrianonské delenie (termín: 31.05.2022)

JUDr. Dávid Pandy, PhD. prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Niektoré dôsledky vzniku Československej republiky v regióne juhovýchodného Slovenska (termín: 18.10.2022)

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Spisová rozluka medzi Československou republikou a Maďarskom (termín: 08.11.2022)

JUDr. Lucia Pištejová, PhD. – prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Formovanie južnej hranice ČSR a snaha o zabezpečenie jej ochrany (termín: 18.04.2023)

JUDr. Ivan Vaňa, PhD. – prednáška pre Dejepisný spolok v Košiciach na tému: Štátne občianstvo a prechod majetku obyvateľov dedín pririeknutých Poľsku (termín: 29.09.2023)
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah