KONFERENCIE - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
13. - 14. apríl 2023
Medzinárodná vedecká konferencia

29. - 30. september 2022
Medzinárodná vedecká konferencia

22. apríl 2022
Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

14. - 15. október 2021
Základné informácie o konferencii
Trianonská mierová zmluva je jednou z najproblematickejších zmlúv Versailleského mierového systému. Počas 100 rokov svojej platnosti vyvolala rôzne emócie na oboch stranách Dunaja. Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov vedeckých pracovníkov Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa diplomatických vzťahov, medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah