Úvod - Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva


Vás pod záštitou APVV srdečne pozývajú na
medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
„Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne“

Košice
Zasadačka Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, 1. poschodie, č. d. LA1Z01
 
Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu

APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah