Úvod - 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva

v spolupráci s
Dejepisným spolkom v Košiciach


Vás pod záštitou APVV srdečne pozývajú na
medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
„1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine “

Košice, 29.-30. september 2022
Miesto  konania: Hotel Teledom, Timonova č. 27, Košice, Aula A. Einsteina č. 208
 
Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu

APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2022
Návrat na obsah