2021-1.05 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
PANDY, Dávid: Polepšovacia výchova na území dnešného Slovenska od počiatku 20. storočia do druhej svetovej vojny. In: Studia Iuridica Cassoviensia. ISSN 1339-3995. 2021, Roč. 9, č. 1, s. 56-69.
In: Fico, Miroslav: Crimes against the republic in the draft of criminal code of 1926 and 1937. In: Glossa Iuridica. ISSN 2064-6887, 2021, Roč. 8, č. 3, s. 23.

Fico, Miroslav: Crimes against the republic in the draft of Criminal Code of 1926 and 1937. Glossa Iuridica, 2021, 8(3), 21 – 34.
In: Štefanica, Ján: Vývoj slovenskej štátnosti : vybrané kapitoly 1. Bratislava : ProClienta Group, 2021, 68.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah