2020-1.08 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Vrana Vladimír (100%): Rímska diplomacia na sklonku republiky. In: VLADÁR, Vojtech (ed.): Rímsko-kánonické východiská slovenského a európskeho verejného práva. Zborník z konferencie Katedry rímskeho a cirkevného práva uskutočnenej 25. septembra 2020 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci medzinárodného kongresu Trnavské právnické dni. Recenzenti: Mgr. Matej Pekarík, PhD., Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. Vydalo Nakladatelství Leges. Praha, 2020. ISBN: 978-80-7502—481-7. Str. 39 – 51 (1AH).
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah