2022-1.06 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Birher Nándor (100%): Courier report of the diplomat of the Monarchy: János Csiszárik, 8 – 24 July 1924. In: Studia Iuridica Cassoviensia. Vol. 10. 2022, No.2. 40 – 47.

Koncz, Ibolya Katalin (100%): The evolution of hungarian patent right regulations in the period between the first and the second world war. In: Studia Iuridica Cassoviensia. Vol. 10. 2022, No.2. 62 -69.

Štenpien, Erik (100%): Zákonný článok o obmedzenom počte – prvý protižidovský zákon v Európe (Legal article on limited numbers – the first anti-Jewish law in Europe). In: Historia et theoria iuris roč. 2022 – Supplement, 380 – 391.

Vrana, Vladimír (100%): Od rozpadu Rakúsko-Uhorska až po prijatie Trianonskej mierovej zmluvy. (from the collapse of Austro-Hungarian Monarchy to the acceptance of Trianon Peace Treaty). In Štát a právo [online]. 2022, vol. 9, no. 4. 325-335
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah