2024-1.10 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
ŠTENPIEN, Erik (100%): Municipálne zákonodarstvo Uhorska ako predobraz potrianonských zmien verejnej správy na Above a v Turni. Košice: ŠafárikPress, 2024. ISBN: 978-80-574-0315-9 (e-publikácia).

DOBROVIČ, Ľuboš (49%) - VRANA, Vladimír (51%): Antické paradigmy a Trianonská zmluva. Košice: ŠafárikPress, 2024. ISBN: 978-80-574-0317-3 (e-publikácia).

Kováčová Dominika (33,33%) – Pištejová Lucia (33,33%) – Ivan Vaňa (33,33%): Hranice Československej republiky optikou Versaillského mierového systému, Košice, ŠafárikPress, 2024, ISBN: 978-80-574-0334-0 (e-publikácia)
 link: https://unibook.upjs.sk/sk/pravnicka-fakulta/2026-hranice-ceskoslovenskej-republiky-optikou-versaillskeho-mieroveho-systemu  
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah