Základné informácie - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Základné informácie

Mierové rokovania po 1.sv. vojne priniesli dôležité zmeny v právnych poriadkoch krajín naprieč Európou. Medzinárodná vedecká konferencia preto vytvára jedinečný priestor pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov vedeckých pracovníkov v prezentovanej oblasti. Východiskom pre podnietenie vedeckej diskusie sú oblasti týkajúce sa diplomatických vzťahov, medzinárodného a vnútroštátneho práva v rôznych právnych odvetviach.
 
Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský, český, maďarský, poľský, anglický jazyk.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah