Úvod - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva

v spolupráci s
Dejepisným spolkom v Košiciach


Vás pod záštitou APVV srdečne pozývajú na
medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
„Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo“

Košice, 13.-14. apríl 2023
Miesto konania: Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
 
Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu

APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah