Dôležité termíny - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Dôležité termíny

Termín  prihlasovania: na konferenciu  je  možné sa prihlásiť najneskôr do  28.02.2023, a to prostredníctvom registračného formuláru

Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 28.02.2023

Odovzdanie príspevkov: najneskôr do 15.03.2023

Konferencia: 13.-14.04.2023
       
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah