Podmienky publikovania príspevkov - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Podmienky publikovania príspevkov

Príspevky je potrebné odovzdať najneskôr do 15.03.2023. Príspevky zasielajte podľa pokynov v časti „Odovzdávanie príspevkov“. Príspevok je potrebné písať podľa priloženého vzoru.
Odporúčaný rozsah príspevku je 10 - 15 normostrán.
Príspevky spĺňajúce stanovené náležitosti budú po úspešnom anonymnom recenznom konaní publikované vrecenzovanom zborníku príspevkov zvedeckej konferencie.

Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do zborníka príspevok, ktorý:
  • nebude napísaný v určenej  šablóne;
  • nebude rešpektovať pokyny uvedené v  šablóne;
  • nebude súvisieť s témou konferencie;
  • nebude odporúčaný na publikovanie recenzentmi;
  • bude zaslaný po stanovenom termíne alebo obsahovo nebude napĺňať kritériá kladené na pôvodnú vedeckú prácu.
         
 

 
 
 
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah