Program konferencie - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Program konferencie

© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah