Registračný systém - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Registračný systém

Prihlásenie: do 28.02.2023

Prihlasovanie je možné výlučne cez nasledujúci formulár

Na základe registrácie Vám bude vystavená faktúra.

Ak sa prihlasujete ako právnická osoba,
je potrebné súčasne s registráciou zadávať aj fakturačné údaje školy/organizácie.


fyzická osoba                právnická osoba
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah