Výbory - Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo
Prejsť na obsah

Výbory

Organizačný výbor konferencie:
dr. iur. Péter Nagy
Dr. Wojciech Kosior LL.M.
JUDr. Ľuboš Dobrovič PhD.
JUDr. Dávid Pandy PhD.
JUDr. Lucia Pištejová PhD.
JUDr. Dominika Kováčová
JUDr. Ivan Vaňa

Vedecký výbor konferencie:
prof. dr. hab. Renata Świrgoń - Skok,
prof. Dr. István Stipta
prof. Dr. Ádám Boóc
prof. Dr. Péter Miskolczi-Bodnár
doc. Dr. Ibolya Katalin Koncz
Dr. habil. Dr. Birher Nándor  
doc. JUDr. Vladimír Vrana PhD.
doc. JUDr. Erik Štenpien PhD.
doc. JUDr. Miroslav Fico PhD.
doc. JUDr. Milan Sudzina PhD.

Kontaktná osoba:
JUDr. Lucia Pištejová
 
 
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah