Úvod - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra dejín štátu a práva
v spolupráci s
Maticou Slovenskou

Vás pod záštitou APVV srdečne pozývajú na
medzinárodnú vedeckú konferenciu
 
„100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy -
diplomacia, štát a právo na prelome storočí“

Online ...
 
Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu

APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2021
Návrat na obsah